Usluge

Neke od usluga koje Vam možemo ponuditi uključuju:

  • projektna dokumentacija
  • rekonstrukcije
  • adaptacije
  • legalizacija nezakonito izgrađenih objekata
  • građevinski nadzor
  • uređenje interijera